Anunț prealabil privind afișarea publică a tabelului parcelar

Comuna Ungra, cu sediul în Ungra, str. Principală nr. 189, jud. Brașov, prin prezenta anunță afișarea la sediul Primăriei Ungra și pe pagina de internet (www.comunaungra.ro), a planului parcelar și a tabelului parcelar întocmit pentru Tarlaua 45, parcelele A796, A799, De 796/2/6, De 799/11, CCN 794, CCN 796/2/1/1, CCN 797, CCN 798.

PRIMAR
Stanciu Traian

Vizualizare document