Formulare stare civilă

• Formular pentru obținerea alocației de stat pentru copii
• Eliberarea certificatelor de stare civilă
• Eliberarea adeverinței de înhumare sau incinerare când decesul unui cetățean român s-a produs în străinătate
• Documente necesare pentru înregistrarea nașterii copilului
• Eliberarea adeverinței privind starea civilă în vederea încheierii căsătoriei în străninătate
• Acte necesare pentru eliberarea sau actualizarea livretului de familie
• Formular pentru obținerea alocației pentru nou-născuți
• Formular pentru obținerea indemnizației de naștere
• Înregistrarea căsătoriei
• Înregistrarea decesului
• Înregistrarea nașterii
• Înscrierea adopției, a anulării sau a desfacerii adopției
• Înscrierea divorțului, anulării ori a încetării căsătoriei
• Înscrierea mențiunii de încuviințare purtare nume
• Înscrierea mențiunii de tăgadă a paternității
• Înscrierea recunoașterii de paternitate
• Înscrierea schimbării numelui de familie sau al prenumelui

Formulare urbanism

• Cerere aviz principiu energie electrică
• Cerere pentru emiterea Certificatului de urbanism
• Cerere prelungire/încheiere contract de închiriere
• Cerere racordare la rețeaua de apă și canalizare
• Documente necesare pentru emiterea certificatului de urbanism
• F13 – Comunicare privind începerea execuției lucrărilor
• F14 – Comunicare privind începerea execuției lucrărilor
• F15 – Comunicare privind încheierea execuției lucrărilor
• F16 – Comunicare privind încheierea execuției lucrărilor
• Model pentru panou de identificare a investiției

Formulare asistență socială

• Adeverință pentru acordarea concediului şi indemnizației pentru creşterea copilului
• Acte necesare pentru obținerea ajutorului social
• Cerere anchetă socială
• Cerere pentru acordarea ajutorului social
• Cerere pentru acordarea alocației de stat pentru copii
• Cerere și declarație pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței
• Cerere și declarație pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistență socială

Formulare taxe și impozite

• Cerere eliberare certificat de producător
• Cerere eliberare certificat fiscal – persoane fizice
• Cerere eliberare certificat fiscal – persoane juridice
• Cerere pentru eliberarea certificatului privind impozitele și taxele locale pentru persoane fizice
• Cerere pentru eliberarea certificatului privind impozitele și taxele locale pentru persoanele juridice
• Declarație de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri în cazul contribuabililor persoane juridice
• Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport în cazul contribuabililor persoane fizice/persoane juridice
• Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor juridice
• Declarație pentru scoaterea din evidență a mijloacelor de transport
• Declarație pentru stabilirea impozitului pe clădiri, în cazul persoanelor fizice
• Declarație pentru stabilirea impozitului pe teren în cazul contribuabililor persoane juridice
• Declarație pentru stabilirea impozitului pe teren în cazul persoanelor fizice
• Declarație pentru stabilirea taxei asupra mijloacelor de transport deţinute de persoane juridice
• Declarație specială de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri pentru persoane fizice deținătoare a mai multor clădiri
• Impunere impozit/taxă pe clădiri pentru persoane juridice
• Impunere taxă pentru afișaj în scop de publicitate sau reclamă

Formulare secretariat-relații cu publicul

• Adeverință de deținere proprietăți și terenuri
• Cerere tip conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
• Cerere tip eliberare documente
• Cerere pentru informații de interes public
• Înregistrarea actelor încheiate în străinătate
• Întocmirea Anexei 1 în vederea deschiderii procedurii succesoriale
• Model Declarație de avere
• Model Declarație de interese
• Reclamație administrativă (lipsă răspuns în termenul legal-30 zile)
• Reclamație administrativă (răspuns negativ)
• Reclamație administrativă, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public