Economia comunei
Comuna Ungra – Județul Brașov

 

Ungra face parte din microregiunea de dezvoltare Rupea-Cohalm, din Județul Brașov și deci din Regiunea de dezvoltare Centru. Microregiunea Rupea-Cohalm sau țara Cohalmului este una din cele trei micro-regiuni de dezvoltare individualizate la nivelul județului Brașov.

Din punct de vedere al unitaților teritorial-administrative existente, zona cuprinde un oraș: Rupea și opt comune: Bunești, Cața. Hoghiz, Homorod, Jibert, Racoș, Ticuș, Ungra. Cele opt comune, împreuna cu orașul Rupea, Biserica Evanghelică și Ortodoxă, Fundația Mihai Eminescu precum și Consiliul Județean, Agenția de Dezvoltare Județeană dar și cea Regională au pus bazele unui parteneriat în vederea dezvoltarii pe termen lung a micro-regiunii Rupea-Cohalm.

Patrimoniul cultural-istoric al micro-regiunii Rupea-Cohalm cuprinde ansambluri fortificate ale bisericii evanghelice, biserici ce atestă diversitatea religioasă a zonei, case memoriale, situri arheologice, fragmente de ziduri fortificate. Prin acestea micro-regiunea se evidențiază ca una dintre cele mai bogate zone ale județului din punctul de vedere al patrimoniului cultural, dispunând de un important potențial pentru turismul cultural

Facilitati oferite investitorilor:

• Cumpărarea terenurilor arabile şi fâneaţă
• Arendarea terenurilor arabile şi fâneaţă
• Închiriere de păşuni şi concesionări pentru înfiinţări de ferme zootehnice
• Exploatare agregate balastiere din Olt

Activitati economice principale:

• Creşterea animalelor domestice: bovine, ovine, caprine, porcine şi cabaline
• Centre de colectare lapte: Ungra (3) şi Dăişoara (2)
• Cultivarea plantelor: porumb boabe, cartofi, sfeclă de zahăr, grâu, orz, ovăz, lucernă, trifoi

Activitati specifice zonei:

• Creşterea animalelor – Zootehnie
• Cultivarea plantelor – Agricultură
• Obiceiuri populare – Turism rural