Investitii Comuna Ungra

Măsuri de dezvoltare:
Comuna Ungra – Județul Brașov

 

Facilitati oferite investitorilor:

• Cumpărarea terenurilor arabile şi fâneaţă
• Arendarea terenurilor arabile şi fâneaţă
• Închiriere de păşuni şi concesionări pentru înfiinţări de ferme zootehnice
• Exploatare agregate balastiere din Olt

Activitati economice principale:

• Creşterea animalelor domestice: bovine, ovine, caprine, porcine şi cabaline
• Centre de colectare lapte: Ungra (3) şi Dăişoara (2)
• Cultivarea plantelor: porumb boabe, cartofi, sfeclă de zahăr, grâu, orz, ovăz, lucernă, trifoi

Activitati specifice zonei:

• Creşterea animalelor – Zootehnie
• Cultivarea plantelor – Agricultură
• Obiceiuri populare – Turism rural

Asezarea geografica:

• Comuna este aşezată în partea de nord a judeţului Braşov, în „Zona Rupea”
• La nord se învecinează cu comunele Homorod şi Hoghiz
• La sud-vest cu comuna Hoghiz şi comuna Comana